Khóa học implant tại bênh viện răng hàm mặt trung ương

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013
Lịch học khóa Implant tại viện răng hàm mặt TW

Cập nhật lich học mới cho các học viên

- 18/03:
08:00-09:00 Giới thiệu chuyên khoa implant                                                          BS. Phạm Thanh   Hà
09:00-10:00 Giải phẫu ứng dụng trong implant nha khoa                                       TS. BS. Quảng Phi
10:00-10:30 Teabreak
10:30-12:00 Tích hợp xương và yếu tố sinh cơ học trong implant nha khoa            BS. Hoài Nam
12:00-13:30 Nghỉ trưa
13:30-15:00 Khám lâm sàng, phân loại và chỉ định điều trị implant                         TS. BS. Quảng Phi
15:00-15:30 Teabreak
15:30-17:00 Lập kế hoạch điều trị                                                                        BS. Tự Hiến

- 19/03:
08:00-09:30 Thiết kế implant và các hệ thống implant                                            BS. Hoài Nam
09:30-09:45 Teabreak
09:45-11:00 Mô mềm quanh implant                                                                     BS. Hoài Nam
11:00-12:00 Máy móc, dụng cụ, vật liệu trong phẫu thuật implant                           BS. Trọng Nguyên
12:00-13:30 Nghỉ trưa
13:30-14:45 Yếu tố nguy cơ tại chỗ và toàn than trong thực hành implant               BS. Tự Hiến
14:45-15:15 Teabreak
15:15-16:45 Phẫu thuật đặt implant                                                                        BS. Tự Hiến
08:00-09:00 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong phẫu thuật implant                                 TS. BS. Quảng Phi

- 20/03:
09:00-10:30 Chẩn đoán hình ảnh trong implant nha khoa                                         BS. Trọng Nguyên
10:30-11:00 Teabreak
11:00-12:00 Kỹ thuật khâu và lật vạt trong phẫu thuật implant                                  TS. BS. Quảng Phi
12:00-13:30 Nghỉ trưa
13:30-15:00 Phẫu thuật đặt trụ lành thương                                                              BS. Hoài Nam
15:00-15:30 Teabreak
15:30-16:30 Máng hướng dẫn phẫu thuật                                                                 BS. Trọng Nguyên
09:00 – 12:00 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Xelis                                                  BS. Trọng Nguyên

- 21/03:
12:00-13:30 Nghỉ trưa
13:30 – 16:30 Thực hành đặt implant trên mô hình                                                     BS. Trọng Nguyên
09:00 – 12:00 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Simplant                                              BS. Trọng Nguyên

 - 22/03:
12:00-13:30 Nghỉ trưa
13:30 – 14:30  :      + Hướng dẫn các bước chuẩn bị ca phẫu thuật

                              + Biểu diễn phẫu thuật trực tiếp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét